Vi utfører all form for drenering / grøfting.

"FUKTIG" kjeller ?

"SORPITE" hage / uteområdet ?

  • Utskiftning av gammel drens.
  • Legger nye rør for takvann.
  • Separering av gammelt kloakkanlegg.
  • Grøfte graving, drens i hagen eller på dyrka mark.
  • Spyling og kamera inspeksjon av rør ordnes.

logo

miljoVI TENKER MILJØ!

mef logo white  

Ansvarsrett logo hvit liten